• 0px
  • -960px

Party Palace New York huisregels!

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in ons bedrijf gelden. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld en de verdere toegang wordt u per direct geweigerd.
Om het voor iedereen gezellig en leuk te houden in Party Palace New York, hebben we een aantal huisregels opgesteld. Met deze spelregels in je achterhoofd, staat niets je meer in de weg om er een hartstikke gezellige avond van te maken. Bij binnenkomst geef je automatisch aan akkoord te gaan met de huisregels.
 

Algemeen

 
-Leeftijd op reguliere avonden vanaf 16 jaar, tenzij anders aangegeven bijvoorbeeld met Megascholenparty
 dan is het voor alle personen die op de middelbare school onderwijs volgen.
-Gepaste kleding
in ieder geval geen trainingsbroeken en trainingsjasjes
-Legitimatie verplicht
-Garderobe verplicht
Het is verplicht om je jas op te hangen. 
-Geen drugs
Bij constatering van drugs wordt altijd politie ingeschakeld. 
-Geen wapens en/of ongewenste voorwerpen
Bij constatering wordt altijd politie ingeschakeld.
-Geen geweld en/of agressief gedrag
-Geen discriminerend gedrag
-Het is niet toegestaan audio-/visuele opnamen te maken
 
 

Hieronder de uitgebreide gespecificeerde huisregels uitgaanscentrum Party Palace New York:

Uitgebreide toegang regels:

-Geen toegang aan personen in bezit en/ of onder invloed van drugs.
 
-Geen toegang aan personen in bezit van wapens en/ of pepperspray.
 
-Geen toegang aan personen in staat van dronkenschap.
 
-Geen toegang aan personen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt.
 
-Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/ of agressiviteit met zich meebrengen.
 
-Geen toegang aan mensen die zich niet duidelijk verstaanbaar maken.
 
-Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de betreffende mensen onmiddellijk de toegang te ontzeggen.
 
-Mochten bovenstaande bepalingen later geconstateerd worden, word alsnog de toegang ontzegd.
 
-In en uit lopen van het Party Palace is niet toegestaan.
 
-Alvorens u Party Palace betreedt, dient u door de detectiepoort te gaan, indien er metalen of andere voorwerpen worden gesignaleerd, wordt u alleen toegelaten in Party Palace, indien na onderzoek aan kleding en/of tassen geen voorwerpen worden gevonden die niet zijn toegestaan. Indien u uw medewerking daaraan weigert, dient u het pand van Party Palace New York te verlaten.
 
-Bij het betreden van Party Palace kunt u door beveiligingsmedewerkers gevraagd worden mee te werken aan nodig geachte of steekproefsgewijze visitatie of privaatrechtelijk fouillering. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan de betreffende persoon gevraagd. Indien u niet mee wenst te werken aan hetzij de visitatie of de privaatrechtelijke fouillering kan u de toegang tot de gelegenheid in dit geval Party Palace New York worden ontzegd.
 
-Tassen worden bij binnenkomst gecontroleerd.
 
-Voorwerpen die als wapen kunnen dienen, worden in beslag genomen. De beslissing van de beveiligingsmedewerker hieromtrent is bindend.
Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. Worden in onze eigen automatiek en aan de bar verkocht.
 

Uitgebreide algemene regels:

 
-Iedereen is verplicht zijn/haar ID-kaart/paspoort te tonen, deze moet geldig en origineel (geen kopie) overlegd te kunnen worden.
 
-Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/ hinderlijk en/ of aanstootgevend gedrag vertoont, kan hij of zij verwijderd worden.
 
-Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme worden niet getolereerd.
 
-Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal binnen of buiten ‚Ä®Party Palace New York te verspreiden zonder toestemming.
 
-Het is verboden om eigendommen van Party Palace New York mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen is men aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 
-In Party Palace New York kan 110 dBa aan geluid worden geproduceerd, mogelijke gehoorbeschadiging is voor eigen risico.
 
-Alcoholische dranken: onder de 18 jaar wordt geen drank geschonken, bij twijfel dient men zich aan onze barmedewerkers te legitimeren.

- Tijdens Megascholenparty's is het verboden om alcohol door te geven of over te schenken aan personen onder de 18 jaar. Bij constatering wordt er gelijk tot verwijdering van het pand over gegaan.
 
-Bij poseren van de gast voor de Party Palace New York fotograaf, kan publicatie van de foto volgen op zowel de website als de Facebook pagina van Party Palace New York dan wel op andere promotionele uitingen van Party Palace New York. Indien u in een later tijdstip constateert dat u ongewenst op een foto staat kunt u deze laten verwijderen door contact met ons op te nemen.
 
-In verband met veiligheid en sfeer kunnen wij u de toegang weigeren of ontzeggen.
 
-Het is alleen toegestaan te roken in de daarvoor bestemde Party Palace Rokers ruimte
 
-In het geval van een calamiteit dient u de aanwijzingen van de dienstdoende medewerkers van Party Palace New York op te volgen.
 
-Party Palace New York kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade van bezoekers en van voertuigen op de parkeerplaatsen.
 
-Party Palace New York werkt met glas. Op avonden kan er breuk op de grond liggen. Het advies is dan ook dergelijk schoeisel te dragen. Slippers of open schoenen wordt afgeraden.
 
-Bij ernstig wangedrag of geweld wordt Politie Emmen/Coevorden of ander bevoegd gezag gewaarschuwd.
 
-Indien de gastheer overtreding van het reglement constateert, dient de overtreder op een eerste verzoek van de gastheer mee te gaan naar een afgezonderde ruimte.

-Er kan gevraagd worden om ID-kaart/paspoort om herhaling te voorkomen.

-Er wordt een brief verstuurd  naar de overtreder en kopie hiervan naar politie Emmen/Coevorden, waarin de overtreder voor bepaalde of onbepaalde tijd niet meer welkom is in / om Party Palace New York.
 
-Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan de toegang voor een bepaalde periode worden geweigerd of ontzegd.
 
-Onze beveiligingsmedewerkers ontzeggen of weigeren u de toegang, indien u zich niet wenst te houden aan het huisreglement. U kunt een vraag of klacht bij de directie van de Party Palace New York indienen. U dient uw klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één week te melden, bij gebreke hiervan vervalt uw klachtrecht.
Het management van Party Palace New York onderzoekt uw klacht en bericht u van haar bevindingen.
 
-Directie, organisatoren en personeel in dienst van deze onderneming kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële danwel immateriële schade die bezoekers mochten ondervinden

-Party Palace New York maakt gebruik van een gesloten video opname netwerk zowel in als buiten het pand. Dit om de optimale veiligheid voor iedere bezoeker te garanderen. Bij binnenkomst geeft de bezoeker automatisch aan akkoord te gaan met eventuele opnamen van zijn/haar bezoek aan Party Palace New York.

-Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsbeambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden, direct bij het entreemeubel te legitimeren en te vragen naar de avond manager. Art. 5:12 Algemene wet bestuursrecht
 
Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op!